Home

R&B Veiligheid BV

Werken moet leuk zijn maar vooral veilig.

Dit bewustwordingsproces groeit. Echter in onze ogen nog lang niet genoeg. Grote bedrijven hebben weliswaar 'safety first' verankerd in beleid en processen maar veilig kan altijd nog
veiliger.

Veiligheid vormt in productiebedrijven een belangrijk aandachtspunt. Of het nu gaat om veiligheid van arbeidsmiddelen of veiligheid op bedrijfsniveau, onze deskundigen bieden ondersteuning en geven praktisch toepasbare,op maat gesneden adviezen.

Midden- en kleinbedrijven zijn vaak, begrijpelijk, te druk met ondernemen en beschikken niet over een fulltime veiligheidsfunctionaris. R&B ;Safety Consultants vult deze hiaten op. Wij adviseren, trainen, (bij)scholen, motiveren en analyseren u en uw medewerkers om een veilige werkomgeving te creëren én te behouden. Indien u wenst detacheren we een medewerker.

R&B Safety Consultants faciliteert haar diensten in bijvoorbeeld een kledingwarenhuis of op een bouwlocatie. Maar ook safety management op een platform in de Noordzee hoort tot de mogelijkheden.

R&B Veiligheid BV biedt ondersteuning bij implementatie van wetgeving. Zowel bij interne als externe veiligheid.

R&B Safety Consultants heeft adviseurs in Nederland, Duitsland en België. Wij vertellen u met genoegen hoe het veilig moet en kan.

Better safe than sorry!

ND nummer ND-nummer 4240